Småbåthavner

Kommunale småbåthavner i Lindesnes kommune

Vi har bryggeanlegg over hele kommunen – se kartene/tegningene under:
Kleven båthavn
Kvisla båthavn
Nedre Malmø båthavn
Endresens Løkke båthavn
Øvrebyen båthavn
Kastellbukta båthavn
Kallhammeren båthavn
Leirvika båthavn
Naversund båthavn
Spangereid båthavn
Gamle Båly båthavn

Båtplass bestilles og bekreftes på: https://www.havneweb.no/lindesnes/

Båthavner øst i Lindesnes kommune

Kommunale båthavner i Mandal

 

 

Båtplass bestilles og bekreftes på: https://www.havneweb.no/lindesnes

 

 

Lindesnes Havn KF disponerer ca 800 båtplasser i østre del av Lindesnes kommune.  Disse er av forskjellige størrelser og måles stort sett på bredde fra de minste plassene på ca 2,5m og oppover. Deretter øker plassene med en halv meter opp til de største som har en bredde på 5,5m.

Havnestyret vedtar priser for båtplasser årlig.  I enkelte havner finnes det mindre tilgjengelige plasser som leies ut for rimeligere pris.  Spesielt i Øvrebyen båthavn kan du finne en rimelig plass da det er mange ledige der og fordi noe av havnen har en gammeldags utforming.

Store båter: En forutsetning for å kunne få tildelt en båtplass for store båter på Nedre Malmø eller i Kastellbukta (ingen høydebegrensning) er vedtatt i havnestyret. Dette er at båten må ha en høyde(Skroghøyde) på 3m over vannflaten for å komme i betraktning. Antenner og master som gjør at båten blir høyere vil ikke telle i denne sammenheng.   Seilbåter og store motorbåter vil bli prioritert i båthavner som ikke hindres av lave broer eller seilingshøyde.  Disse plassene kan i påvente av behov være utleid til mindre båter.

Midlertidige plasser:  Det er ofte midlertidige plasser tilgjengelig i båthavnene.  Dette er plasser som er satt på vent en sesong fordi leietaker ikke ønsker å si opp plassen av forskjellige årsaker.  Ta kontakt for slik plass eller sett deg på venteliste. https://www.havneweb.no/lindesnes/

Ungdomsplasser/Jolleplasser:  Vi har også en del rimelige jolleplasser i båthavnene for båter opp til maks 5m lengde inkl motor. Dette er båtplasser som er rimelige og ikke salgbare som annet enn jolleplasser.  Disse plassene er derfor ingen fast båtplass men betegnes som leieplass i Havneweb.  Ungdom oppfordres til å søke og det er lurt å søke om dette tidlig på året.

Skuldersesongplasser:  I forbindelse med at gjestehavnen er lite i bruk utenom sommersesongen tilbys derfor båteierne å kunne benytte denne i skuldersesongene.  Denne ordningen gjelder for perioden fra 1. april til sangthans og fra skalldyrfestivalen til 1. november.  For de som har skuldersesongavtale er det også en mulighet for å kunne leie båtplass i gjestehaven gjennom sommersesongen til noe redusert gjestehavnspris.  Se prisliste båthavner og gjestehavn for mer info.  Søknadsskjema for skuldersesongavtale finnes nederst på siden.

Båthavner vest i Lindesnes

Kommunale båtplasser vest i Lindesnes finnes i Spangereid, på Båly og i Naversund.

 

Bryggeanleggene i vestre del av kommunen ligger lunt og fint og det er mange ledige plasser. Bestilling av båtplass skjer via www.havneweb.no/lindesnes

 

I disse anleggene er det tidligere solgt plasser til private.  Foreløpig er dette salget av båtplasser stoppet i påvente av at tilstrekkelig mange plasser blir bestilt.  Bestilling gjøres på havneweb ved at det legges inn søknad om båtplass i Naversund.