Se Arkiv over møter

Havnestyret – møter og medlemmer

Medlemmer 2019 til 2023

 • Åse Lill Kimestad(leder) Styreleder Ap
 • Ove Nodeland(Nestleder) Nestleder H
 • Svein Berntsen Styremedlem Sv
 • Anju Manneråk Styremedlem Frp
 • Unni Liestøl Larsen Styremedlem V
 • Bjørn Tore Idland Styremedlem Bruker
 • Alf Arne Nøsted Styremedlem Bruker
 • Lennart Danielsen Styremedlem Bruker
 • Elisabeth Lindland Felles vara 1 Mpg
 • Per Eivind Bratteberg Felles vara 2 Frp
 • Inga Fjeldsgaard Felles vara 3 Ap
 • Kirsten Huser Leschbrandt Felles vara 4 H
 • Svein Jarle Haugland Felles vara 5 Krf
 • Bjørge Reiersen Felles vara 1 Bruker
 • Vidar Tregde Felles vara 2 Bruker
 • Paul Oddvar Nilsen Felles vara 3 Bruker