Velkommen til Lindesnes Havn KF - havneforetaket i Lindesnes

Les mer

Trafikkhavner

Kristiansand Havn IKS har ansvar for og drifter Gismerøya Havneanlegg, Sodevika Tankanlegg, Strømsvika Havneanlegg, Båly Terminal og Kleven kai. Kontakt: Kristiansand Havn IKS Kontoradresse: Gravane 4, 4610 Kristiansand Postadresse: Postboks 114, 4662 Kristiansand Hjemmeside: www.kristiansand-havn.no Sentralbord........ + 47 38 00 60 00

Les mer

Gjestehavner i Lindesnes

Lindesnes kommune har to gjestehavner hvor den ene anlegget befinner seg i Mandal og det andre på Spangereid.

Les mer
gjestehavn

Fiskerihavner

Lindesnes kommune har 2 anlegg for fiskebåter hvor det begge steder er tilgang til fiskemottak, utrustningskai, liggekai og lager. Båly fiskerihavn, Spangereid og Gismerøya Fiskerihavn, Mandal

Les mer

Småbåthavner

Lindenes Havn KF disponerer for tiden ca 1200 båtplasser i forskjellige størrelser i Lindesnes kommune. For ordens skyld er kommunen delt opp i to områder som benevnes henholdsvis båthavner øst og båthavner vest.

Les mer

Siste nytt fra Lindesnes Kommune