Trafikkhavner

Gismerøya Havneanlegg

Gismerøya havneanlegg ISPS (På og av)

Nord 58.10,06 Øst  7. 28,92
Port id no: 27430
UN locator code: NOMAN-0001
Port facility name: Mandal-Gismerøya-havneanlegg

Alle kaiene, med unntak av Kleven kai har ISPS godkjenning som betyr at skip kan gå til kai og være trygge på at uvedkommende ikke kommer i nærheten av skipet. Havnesikringen er lovpålagt og krever at alle som skal befinne seg innenfor gjerdene skal ha hatt opplæring og være godkjent av Kristiansand Havn IKS.

Gismerøya havneanlegg er godkjent for anløp av alle typer fartøy i henhold til internasjonale konvensjoner. Kaianlegget er 170 m langt og har bæreevne opp til 10 tonn/kvm. Seilingsdybde ved kai er 10,5 m. Anløp må avtales og meldes havnekontoret senest 24 t før anløp. Adgang og transport på havneanlegget krever transportavtale, ID-kort og kjøretillatelse.

Det finnes landstrømanlegg med 400 volt/125 amp i nordenden og det er under etablering av 1200 kva anlegg i sørenden.

Det foreligger los skisser for våre kaier her:

https://www.kystverket.no/globalassets/los-og-farledsbevis/lokale-begrensinger/skagerrak/kristiansand/skagerrak_begrensninger-for-losoppdrag-mandal.pdf/download

Sodevika Tankanlegg

Sodevika tankanlegg ISPS (På og av)

N 58.02, 39 Ø 007. 29, 97

NOMAN-0004

er et spesialanlegg for mottak og lagring av olje. Kaianlegget kan også brukes som ventekai/annet. Dette er en kai med 70m lengde og seilingsdybde på ca 12 m

 

Båly terminal

Båly terminal: ISPS (På og av)

Posisjon – N 58.02,39 og Ø 007.09,17

Port id no:
UN locator code: NOLDS – 0001
Port facility name: Båly terminal

 

er en ISPS terminal med en 100 m lang kaifront og en dybde ved kai på fra ca 8,0 til 6,5 m.  Landstrøm er ikke tilgjengelig.

Anløp meldes og avtales med Kristiansand Havn IKS.

Sjekk losbegrensningene for Båly havneanlegg her:

https://www.kystverket.no/globalassets/los-og-farledsbevis/lokale-begrensinger/skagerrak/kristiansand/skagerrak_begrensinger-for-losoppdrag-spangereid.pdf/download

 

Strømsvika Havneanlegg

Strømsvika Havneanlegg – ISPS

N 58.01,04 – Ø 007.30,20

Domestic number: NOBAM-0005

Strømsvika Havneanlegg er under utbygging, men tømmerkai er ferdig og i full drift.  Denne ligger på vestsiden av vika og kaien her er 120m lang med seilingsdybde på ca 11m, 50 tonns pullerter i tillegg til 2 stk 250 tonns nord og sør for kaien.

På østsiden av Strømsvika ligger det to pirer som utgjør steinkai hvor det foregår utsprengning av stein som etter hvert skal gi flere industritomter. Utsprengt stein skipes ut fra østsiden av Strømsvika på Steinkaien hvor dybden foran pirene er ca 8m.

Kleven kai

Kleven kai – N 58 1.2504 Ø 7 28.593

Reservekai og tidligere trafikkhavn – ingen ISPS godkjenning – med lengde på ca 100 m og dybde ved kai på ca. 8 m. Kaien brukes i perioder også for opplag av skip.

Det er tilgjengelig landstrømanlegg på 400 volt/ 600 amp med tilgjengelige kontakter: 125amp, 63amp, 32 amp, 16 amp  sør på kaia. Nord på kaia finnes et mindre anlegg med 230 volt med tilgjengelige stikkontakter for 2 x 125amp, 4 x 63 amp, 8 x 32 amp og 16 x 16 amp.