Ny småbåtportal lanseres

Mandal Havn KF har over lengre tid planlagt overgang til selvbetjent internettsystem for administrasjon av båthavene i kommunen.  Nå er alle båthavner i østre del av Lindesnes kommune på nett og alle kan nå lage profil og logge seg på www.havneweb.no/mandal

På denne siden kan båteierne administrere båtplassavtalen selv.  Adresseendringer, båtbytte, bytte båtplass, si opp båtplassen, sette seg på venteliste, sette båtplassen på vent et år, reservere vinterplass mm  er typiske administrasjonsoppgaver som gjøres av båteieren selv.   Vi håper dette blir godt mottatt og at dette er noe som forenkler prosessen med båtplassen.  Vi er forberedt på innkjøringsproblemer og ber om at det tas kontakt med oss for hjelp og veiledning på tlf: 4000 5152 og epost: mandalhavn@lindesnes.kommune.no

Da håper vi dette faller i smak og ikke vær redd for å kontakte oss 🙂