Lindesnes Havn KF

Velkommen til Lindesnes Havn – havneforetaket i Lindesnes kommune

Fremtiden begynner 1. januar 2021:

Lindesnes Havn KF er det nye navnet som gjelder fra 1.1.21.  Lindesnes Havn KF vil forvalte og drifte småbåthavner og gjestehavner i kommunen.

Kristiansand Havn IKS er det nye navnet på havnevirksomheten i forhold til drift av trafikkhavner og fiskerihavner.

Hjemmesidene vil bli oppdatert etterhvert som havnesamarbeidet går fremover.  Inntil videre er det innholdet i disse hjemmesidene som gjelder, men oppdatert informasjon i forhold til trafikkhavner og fiskerihavner vil først og fremst finnes på http://www.portofkristiansand.no

 

Lindesnes Havn KF opererer på Norges sydspiss med trafikkhavner, gjestehavner, fiskerihavner og flere småbåthavner.

Vår viktigste trafikkhavn er Gismerøya havneanlegg med 170 m dypvannskai med 9,5 m dybde og tilliggende lagerplass både inne og ute. Tømmerkaia med 120m lengde og 12m dybde ligger på vestsiden av Strømsvika rett øst for Gismerøya.  Sodevika tankanlegg ligger sør øst for Gismerøya med 70m kai og seilingsdybde på 12m.  Båly terminal med 100m kai og 8m dybde ligger rett øst for Spangereid sentrum på Båly.

Områdene på østsiden av Strømsvika er under utvikling til fremtidig industriområde og utsprengt stein blir lastet på båtene herfra.

Fiskerihavner har vi både på Gismerøya og i Spangereid med en samlet kailengde på ca 400 m.

Det er to Gjestehavner hvorav den ene ligger midt i Mandal sentrum og har plass til ca 150 båter og en gjestehavn i Spangereid med plass til ca 60 båter.

I småbåthavnene er det plass til nærmere 1200 båter fordelt på 9 havneanlegg. Vi er opptatt av å legge best mulig til rette for alle våre kunder og brukere ved å være fleksible og løsningsorienterte.

Vi ønsker alle velkommen til Lindesnes Havn KF – en attraktiv havn i sør.