Lindesnes Havn KF

Velkommen til Lindesnes Havn – havneforetaket i Lindesnes kommune

Fremtiden begynner 1. januar 2021:

Lindesnes Havn KF er det nye navnet som gjelder fra 1.1.21.  Lindesnes Havn KF vil forvalte og drifte småbåthavner og gjestehavner i kommunen.

Kristiansand Havn IKS er det nye navnet på havnevirksomheten i forhold til drift av trafikkhavner og fiskerihavner.

Hjemmesidene vil bli oppdatert etterhvert som havnesamarbeidet går fremover.  Inntil videre er det innholdet i disse hjemmesidene som gjelder, men oppdatert informasjon i forhold til trafikkhavner og fiskerihavner vil først og fremst finnes på http://www.portofkristiansand.no

 

Lindesnes Havn KF opererer på Norges sydspiss med gjestehavner og flere småbåthavner.

Det er to Gjestehavner hvorav den ene ligger midt i Mandal sentrum og har plass til ca 150 båter og en gjestehavn i Spangereid med plass til ca 60 båter.

I småbåthavnene er det plass til nærmere 1200 båter fordelt på 9 havneanlegg. Vi er opptatt av å legge best mulig til rette for alle våre kunder og brukere ved å være fleksible og løsningsorienterte.

Vi ønsker alle velkommen til Lindesnes Havn KF – en attraktiv havn i sør.