Fiskerihavner

Gismerøya fiskerihavn, Mandal

I kaianlegget på Gismerøya ligger båtene som anvist på kartet. Det er tilsammen ca 200m bryggeplass på begge sider av flytebryggeanlegget. For fast plass og bruk av strøm i fiskerihavnen må det gjøres avtale med Kristiansand Havn.

Utrustningskaien er for korte fortøyninger i forbindelse med rigging, lasting eller lossing av fiskebåtene. Fiskerne må samordne seg imellom om bruken av denne kaien.

Båly fiskerihavn, Spangereid

Anlegget på Båly har en mottakskai på ca 30m rett innenfor moloen.  Liggekai for fiskebåter er en flytebrygge av betong, ca 3,5m bred, 80 m lengde.