Fiskeredskap i seilingsleden

Båttrafikken blir stadig større og stadig flere ferdes på sjøen og må ta hensyn til hverandre.  Hittil har det ikke vært ulovlig å legge ut fiskeredskap der fiskeren ønsker, under forutsetning  av at det tas hensyn til seilingsleder.  Verken seileren eller fiskeren er tjent med at fiskeredskapen går i propellen og faren for en alvorlig ulykke er det ingen som ønsker.  Derfor legger vi som fisker som oftest teinene der vi vet at båttrafikken er liten.  Det gjelder dessverre ikke alle!

Spesielt galt kan det gå når nyttetrafikken rammes.  Store skip som får tau og fiskeredskap i propellene mister manøvreringen og kan forårsake store ulykker.  Du må aldri legge fiskeredskap i kaiområder og der trafikken seiler til alle døgnets tider.

Fiskeredskap i sjøen skal merkes slik at den er synlig selv om det blåser, er mørkt eller motlys.  Bruk ordentlig utstyr til dette så mister fiskeren ikke utstyret sitt og båttrafikken kan gå trygt i seilingsleden.

Klikk på kartet under for oversikt over seilingsleden og for å sjekke hvor det altså ikke er lurt å plassere fiskeriet.  Rød stiplet strek er hovedled og blå stiplet strek er biled.  Klikk på linken under for å se kart.

Hovedled og biled i Lindesnes