Det er høst og det går an å håpe…

Sommersesongen varer frem til ca 1.november og da er det vinterfortøyning og vinteropplag som gjelder.   Slik fortøyning må avtales pga at det faktureres separat for vintersesongen.

Det er 4 havner hvor det ikke kan vinterfortøyes.  Det gjelder Endresens Løkke, Øvrebyen og Kvisla.  Ved henvendelse til Mandal havn blir tilbudt vinterfortøyning annet sted.

Vinterstrøm er tilgjengelig og det er montert opp mange strømsøyler med betalingssystem.  Strømkort kjøpes i automaten i gjestehavnen og det kan fylles penger på kortet etter hvert.  Betalingssystemet aktiveres fra ca 1. november.  På steder hvor det ikke er betalingssystem plikter båteier og måle strømforbruket og oppgi målerstand 1. november og ved avsluttning av vintersesongen.