Havnestyreprotokoll 13.12.2022

Klikk her for å lese protokollen fra Havnestyremøtet 13.12.2023 med blant annet behandling av vederlag for småbåthavner og gjestehavner i 2023.

 

Høring Vederlag lystbåter og gjestehavn 2023

Havnestyret i Lindesnes Havn KF vedtok 8. desember 2022 å legge forslag til Vederlag for lystbåter og gjestehavn 2023 ut på offentlig høring. Frist for å komme med kommentarer til saken er satt til 7. januar 2023.

Den vesentligste endringen er at strøm heretter må betales for hele året.

Klikk her for å lese hele forslaget.