Det er høst og det går an å håpe…

Sommersesongen varer frem til ca 1.november og da er det vinterfortøyning og vinteropplag som gjelder.   Slik fortøyning må avtales pga at det faktureres separat for vintersesongen.

Det er 4 havner hvor det ikke kan vinterfortøyes.  Det gjelder Endresens Løkke, Øvrebyen og Kvisla.  Ved henvendelse til Mandal havn blir tilbudt vinterfortøyning annet sted.

Vinterstrøm er tilgjengelig og det er montert opp mange strømsøyler med betalingssystem.  Strømkort kjøpes i automaten i gjestehavnen og det kan fylles penger på kortet etter hvert.  Betalingssystemet aktiveres fra ca 1. november.  På steder hvor det ikke er betalingssystem plikter båteier og måle strømforbruket og oppgi målerstand 1. november og ved avsluttning av vintersesongen.

 

Fiskeredskap i seilingsleden

Båttrafikken blir stadig større og stadig flere ferdes på sjøen og må ta hensyn til hverandre.  Hittil har det ikke vært ulovlig å legge ut fiskeredskap der fiskeren ønsker, under forutsetning  av at det tas hensyn til seilingsleder.  Verken seileren eller fiskeren er tjent med at fiskeredskapen går i propellen og faren for en alvorlig ulykke er det ingen som ønsker.  Derfor legger vi som fisker som oftest teinene der vi vet at båttrafikken er liten.  Det gjelder dessverre ikke alle!

Spesielt galt kan det gå når nyttetrafikken rammes.  Store skip som får tau og fiskeredskap i propellene mister manøvreringen og kan forårsake store ulykker.  Du må aldri legge fiskeredskap i kaiområder og der trafikken seiler til alle døgnets tider.

Fiskeredskap i sjøen skal merkes slik at den er synlig selv om det blåser, er mørkt eller motlys.  Bruk ordentlig utstyr til dette så mister fiskeren ikke utstyret sitt og båttrafikken kan gå trygt i seilingsleden.

Klikk på kartet under for oversikt over seilingsleden og for å sjekke hvor det altså ikke er lurt å plassere fiskeriet.  Rød stiplet strek er hovedled og blå stiplet strek er biled.  Klikk på linken under for å se kart.

Hovedled og biled i Lindesnes

 

 

 

Ny småbåtportal lanseres

Mandal Havn KF har over lengre tid planlagt overgang til selvbetjent internettsystem for administrasjon av båthavene i kommunen.  Nå er alle båthavner i østre del av Lindesnes kommune på nett og alle kan nå lage profil og logge seg på www.havneweb.no/mandal

På denne siden kan båteierne administrere båtplassavtalen selv.  Adresseendringer, båtbytte, bytte båtplass, si opp båtplassen, sette seg på venteliste, sette båtplassen på vent et år, reservere vinterplass mm  er typiske administrasjonsoppgaver som gjøres av båteieren selv.   Vi håper dette blir godt mottatt og at dette er noe som forenkler prosessen med båtplassen.  Vi er forberedt på innkjøringsproblemer og ber om at det tas kontakt med oss for hjelp og veiledning på tlf: 4000 5152 og epost: mandalhavn@lindesnes.kommune.no

Da håper vi dette faller i smak og ikke vær redd for å kontakte oss 🙂